Exit

WARSZTATY I SZKOLENIA

Warsztaty są pierwszym etapem po rozpoczęciu współpracy, mogą też stanowić odrębny projekt

Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli różnych grup interesów w ramach danego projektu, w tym dla: właścicieli firmy/projektu, przedstawicieli zespołów, np. działu marketingu, obsługi klienta, przedstawicieli grup docelowych, partnerów, opozycji (osoby, które sprzeciwiają się danemu projektowi – mogą wnieść bardzo dużo do projektu) oraz ekspertów z dziedziny, w zakresie której projekt będzie tworzony.

Zasada: im więcej osób reprezentujących inny punkt widzenia – tym wypracowany materiał będzie bardziej wartościowy.

Korzyści i wyniki Warsztatów dla przedsiębiorcy

 • W jednym miejscu, jednego dnia, w ciągu kilku godzin, używając sprawdzonych metod wydobędziemy wymagania, wspólnie wypracujemy i uporządkujemy wiadomości, które pomogą nam podjąć dalsze kroki w projekcie np. tworzeniu strony internetowej przyjaznej dla użytkowników i efektywnej sprzedażowo dla Ciebie. Gdybyś sam miał zająć się tym działaniem, poświęciłbyś na to o wiele więcej czasu.
 • Wynikiem Warsztatów są rozmaite dokumenty np.: komunikaty marketingowe czy wytyczne do komunikacji, które zostają z Tobą na dłużej i są bazą do dalszych działań w ramach marketingu internetowego Twojej firmy.

Metody prowadzenia Warsztatów

Diagram wzbogaconych wizerunkówOkreślamy uczestników w danym projekcie, ich powiązania, problemy, pytania.
Na diagramie identyfikujemy wszelkie grupy interesów wewnątrz i na zewnątrz firmy, które korzystają z projektu. Korzystając z diagramu określamy cele biznesowe i ryzyka dla projektu, identyfikujemy najważniejsze grupy docelowe i tworzymy plan zawartości, szukamy konkretnych rozwiązań/narzędzi do wykorzystania w projekcie.

design thinkingMyślenie projektowe zaczyna się od głębokiego poznania grup docelowych i konkretnych person. Rozpracowujemy wyróżnik firmy, grupy docelowe, persony i proces zakupowy, komponujemy konkretne komunikaty. Metodę wykorzystujemy również do stworzenia scenariuszy korzystania ze strony lub aplikacji oraz planu zawartości. Szukamy rozwiązań, które pokochają Twoi klienci.

prototypowanieProjektujemy i testujemy układ stron, nawigacji, zawartości, call-to-action jeszcze zanim powstanie pierwsza linijka kodu. Dzięki temu można zweryfikować rozwiązanie na wczesnym etapie, szybko i tanio wyeliminować błędy, dopracować użyteczność, sprawdzić skuteczność.

Lean canvasSpisujemy Twój pomysł na nowy biznes na jednej kartce, skupiając się na jego najważniejszych elementach: grupie docelowej i jej problemie lub potrzebie, rozwiązaniu i korzyściach z jego zastosowania, przewadze konkurencyjnej, sposobach dotarcia do użytkowników, przychodach i kosztach związanych z projektem i miarach sukcesu.
Taki zwięzły, acz pełny obraz biznesu pomaga spojrzeć na projekt z szerszej perspektywy i szukać rozwiązań rozwijających młody biznes.

Jak wyglądają Warsztaty z WEBEST?

 • Opracowujemy personę metodą Design Thinking
  Opracowujemy personę metodą Design Thinking.
 • Szukamy ryzyk w planowanym biznesie metodą Mapy Myśli
  Szukamy ryzyk.
 • Opracowujemy plan zawartości dla strony, bloga, portalu.
  Opracowujemy plan zawartości dla strony, bloga, portalu.
 • Rozpracowujemy proces zakupowy.
  Rozpracowujemy proces zakupowy.
 • Prototypujemy zawartość landing page.
  Prototypujemy zawartość landing page.
 • Rozpracowujemy użytkowników, korzystając z metody Rich Picture.
  Rozpracowujemy użytkowników, korzystając z metody Rich Picture.
 • Wyznaczamy punkty startowe dla serwisu na podstawie analizy biznesowej.
  Wyznaczamy punkty startowe dla serwisu na podstawie analizy biznesowej.
 • Rozpracowujemy personę metodą Design Thinking.
  Rozpracowujemy personę metodą Design Thinking.
 • Szukamy punkty styku użytkowników ze stroną internetową podczas całego procesu zakupowego.
  Szukamy punkty styku użytkowników ze stroną internetową podczas całego procesu zakupowego.
 • Testujemy prototyp aplikacji medycznej.
  Testujemy papierowy prototyp aplikacji medycznej.

Zakres, terminy i ceny warsztatów

 • wspomagamy przedsiębiorcę w wypracowaniu elementów planu marketingowego: sformułowaniu misji i wartości firmy, określeniu grup docelowych lub person i ich autentycznych potrzeb,
 • przygotowując się do Warsztatu badamy otoczenie biznesowe firmy oraz konkurencję;
 • opracowujemy strategię komunikacji i efektywnego wykorzystania Internetu w biznesie w procesie zakupowym, opracowujemy sposoby na pozyskanie, aktywowanie i budowanie lojalności klientów, dobieramy kanały, platformy i narzędzia do komunikacji;
 • planujemy zawartość: tworzymy plan zawartości dla danego projektu, wytyczne do treści, również pod kątem pozycjonowania, plan aktualizacji i rozwoju;
 • pomagamy firmie zaplanować projekt: zbieramy wymagania, opracowujemy cele biznesowe dla realizowanego projektu, identyfikujemy ryzyka projektowe, kryteria sukcesu i sposoby ich pomiaru, tworzymy przypadki użycia, plan testów i zadania testowe;
 • przeprowadzamy indywidualne szkolenie online z używania systemu CMS, Wordpress.

Agenda warsztatu układana jest pod indywidualne potrzeby danego klienta/projektu.
Warsztaty trwają 4-6h i prowadzone są u klienta lub w salce konferencyjnej w Poznaniu. Komplet dokumentów powarsztatowych gotowy jest w ciągu max 5 dni roboczych.

Zadowoleni klienci

Umów się na bezpłatne konsultacje

Close
Go top