Exit

Polityka prywatności i Cookies

Informacje zawarte na tej stronie dedykujemy odwiedzającym stronę webest.pl, nasz fanpage i odbiorcom newslettera oraz wszystkim współpracującym z nami.

 1. Dane Administratora Danych Osobowych
  Informujemy, że administratorami danych osobowych są współwłaścicielki  s.c. WEBEST Danuta Stawarz, Magdalena Czekała z siedzibą przy ul. Rycerskiej 7 w Szamotułach. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: info@webest.pl.
 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdziesz wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

  1. W celu wyceny, zawierania i wykonywania umów przetwarzamy dane kontaktowe uczestniczących w projekcie oraz dane do rozliczeń.
   Dane kontaktowe wykorzystujemy również do informowania o czynnościach związanych z realizacją usługi. Komunikujemy się za pośrednictwem poczty mailowej, telefonu, smsów, Messegnera, Hangouta lub przez Skype. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b. Dla naszych klientów przekazujemy informacje o charakterze edukacyjnym, np. o nowościach dotyczących prowadzenia marketingu internetowego albo zmianach w prawie, które mogą wymagać współpracy z WEBEST. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a naszym interesem marketing usług własnych.
  2. Możesz subskrybować newsletter WEBEST. Na jego potrzeby przetwarzamy dane kontaktowe oraz preferencje tematów, które służą do personalizacji przesyłanych treści.
   Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli udzielona zgoda.
  3. W celu badania satysfakcji z oferowanych usług przetwarzamy dane kontaktowe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Chcemy  poznać opinie klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań. Jeśli udzielisz zgody, abyśmy mogli  prezentować Twoje referencje kontrahentom, to prezentować je będziemy z Twoim zdjęciem. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy dane do rozliczeń i kontaktowe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  5. W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy dane kontaktowe i do rozliczeń, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym  np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda oraz dla usprawnienia kontaktu z Tobą przy kolejnych projektach. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  6. Prowadzimy fanpage na Facebooku do promocji naszej działalności, poszerzania społeczności naszych sympatyków, a także utrzymywania kontaktu ze wspominaną społecznością.  Korzystamy z Messengera, aby komunikować w celu realizacji umowy lub prowadząc do jej zawarcia. Do tego celu przetwarzamy dane, które udostępniasz publicznie na swoim profilu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – gdy polubisz nasz fanpage lub zostawisz komentarz oraz art. 6 ust. 1 lit.f RODO, jeśli potrzebujemy się z Tobą skontaktować bezpośrednio.
  7. W celu monitorowania statystyk webest.pl przetwarzamy IP Twojego komputera, dane demograficzne, rozpoznawanie użytkowników z odwiedzających serwis z różnych urządzeń.
   Te dane pozyskujemy od dostawcy hostingu, przez narzędzie Google Analytics zapewnianego przez Google Ireland Limited oraz przez narzędzie Facebook pixel zapewnianego przez Facebook Ireland Ltd.. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).
  8. W celu dostarczenia reklam dla odwiedzających webest.pl korzystamy z narzędzi Facebook Pixel. Wiąże się to również z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Cookies
  1. Jeśli odwiedzasz stronę webest.pl, to zapisujemy na Twoim urządzeniu, czyli na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym małe pliki tekstowe nazwane apetycznie cookies.
  2. one odczytywane przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy:
   1. do zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
   2. do śledzenia anonimowych danych o ruchu na stronie za pośrednictwem narzędzi analitycznych Hotjar (administrator cookies: Hotjar Ltd.)
   3. dla marketingu własnych produktów lub usług w serwisie Facebook (administrator cookies: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA)
   4. od czasu do czasu dla optymalizacji serwisu webest.pl testujemy jego różne wersje i do tego celu  korzystamy z narzędzia Google Optimize.
  3. Co ważne, pliki cookies mają dla nas charakter zanonimizowany,  na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tożsamości odwiedzających.
  4. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają wykorzystywanie cookies w urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeśli wyrazisz zgodę, to zapiszemy kolejne cookie, żeby nie pytać Cię o zgodę przy każdej wizycie na naszej stronie.
  5. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 4. Prawo wycofania zgody
  1. Jeżeli subskrybujesz newsletter, to w każdej chwili możesz się wypisać poprzez kliknięcie w link dostępny w każdej przesłanej wiadomości (newsletterze).
  2. Jeśli jesteś naszym fanem na Facebooku , to w każdej chwili możesz nas odlajkować, lub usunąć zamieszczony na naszym fanpagu komentarz.
  3. Jeśli mamy od Ciebie referencje ze zgodą na jej publikację na naszej stronie internetowej, możesz w każdej chwili tę zgodę cofnąć wysyłając maila bezpośrednio do WEBEST na adres info@webest.pl.
  4. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 5. Wymóg podania danych osobowych
  1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, abyśmy mogli współpracować.
  2. Aby nawiązać współpracę, konieczne jest podanie danych kontaktowych i do rozliczeń bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu, zawrzeć oraz wykonać umowy, informować Cię o przebiegu projektu ani prawidłowo wystawić faktury.
 6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
  Jesteśmy fanami automatyzacji, ale do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. W związku z tym nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 7. Odbiorcy danych osobowych
  1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy dane osobowe następującym odbiorcom: księgowej, dostawcom usług hostingowych, systemom do płatności online, wystawiania faktur online, przechowywania dokumentacji projektowej, usług pocztowych i kurierskich oraz osobom współpracującym przy danym projekcie.
  2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
 8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
  1. W związku z archiwizowaniem faktur dane osobowe mogą być przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do USA.
  2. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
  3. W każdej chwili udzielimy Ci dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.
  4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
 9. Okres przetwarzania danych osobowych
  Dla większości danych nie planujemy konkretnego terminu ich usunięcia.
  Jeśli zakończymy współpracę to nadal będziemy przechowywać korespondencję, umowy i dokumentację projektową. Dzięki temu, jeśli ponownie będziesz potrzebować naszego wsparcia nie będziemy zaczynać od zera. Upewnimy się jednak, aby osoby współpracujące przy danym projekcie nie mieli już dostępu do danych przez nas przechowywanych.
 10. Twoje prawa
  1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych;
   2. sprostowania danych osobowych;
   3. usunięcia danych osobowych;
   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   6. przenoszenia danych osobowych.
  2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
  3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
  4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie II) w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
   1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
   2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
  6. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do WEBEST na adres info@webest.pl.
 11. Prawo do wniesienia skargi
  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Postanowienia końcowe
  W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Close
Go top